Kontakt

Sme veľmi radi, že sme Vás zaujali, prípadne podnietili vo vás potrebu informovať sa bližšie. Kontaktovať nás môžete telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu uvedeného nižšie. Tešíme sa na Vašu návštevu.

O nás

Vitajte na našej web stránke. Sme rehabilitačné zariadenie, zamerané na deti a dospelých s neurologickými ochoreniami s cieľom edukovať a reedukovať ich k správnej koordinácii pohybov, zlepšeniu hrubej a jemnej motoriky, výcviku k samoobslužnosti a samostatnosti a k celkovému začleneniu do spoločnosti. Komplexnú starostlivosť zabezpečuje tím kvalifikovaných fyzioterapeutov pod vedením PhDr. Tünde Szádoczkej, špecialistky v odbore liečebná telesná výchova.  Široký záber nášho tímu ako celku a zároveň úzka špecializácia našich fyzioterapeutov nám umožňuje riešiť rozsiahle spektrum zdravotných problémov pohybového aparátu našich klientov. Odborná znalosť našich fyzioterapeutov zaručuje vysokú kvalitu poskytovaných rehabilitačných služieb.  Profesionálny prístup, skúsenosti a hlavne spokojní klienti sú vizitkou nášho rehabilitačného centra.      Riaditeľka: PhDr. Katarína Karolová, PhD., Odborný garant: PhDr. Tünde Szádoczká, fyzioterapeut, Fyzioterapeuti: PhDr. František Takáč, Mgr. Michal Juran, Mgr. Katarína Cevárová, Mgr. Peter Čálik, Mgr. Renáta Jašicová, dipl. f. Lenka Krištanová, Mgr. Ľubomír Výrostek, Bc. Eliška Štetiarová, Bc. Lukáš Bocán a špeciálny pedagóg Mgr. et. Mgr. Angelika Blažková.

Tím

PhDr. Katarína Karolová, PhD.

PhDr. Katarína Karolová, PhD.

Riaditeľka

PhDr. František Takáč

PhDr. František Takáč

Vedúci fyzioterapeut

Mgr. Michal Juran

Mgr. Michal Juran

Mgr. Katarína Cevárová

Mgr. Katarína Cevárová

Mgr. Peter Čálik

Mgr. Peter Čálik

Mgr. Ľubomír Výrostek

Mgr. Ľubomír Výrostek

Bc. Eliška Štetiarová

Bc. Eliška Štetiarová

Bc. Lukáš Bocán

Bc. Lukáš Bocán

Mgr. et Mgr. Angelika Blažková

Mgr. et Mgr. Angelika Blažková

špeciálna pedagogička, behaviorálna technička