Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika

23.09.2022 13:30
Špeciálno-pedagogické intervencie v CEREMINE zamerané na výchovu, vzdelávanie a všeobecnú podporu detí aj dospelých s postihnutím.
 
Hľadáme spôsob, ako by "to" predsa len mohlo ísť ...
 
  • Tréning čiastkových funkcií u detí v predškolskom a školskom veku (Mačka Mňau, Metodika Dr. Sindear).
  • Stimulácia detí s odloženou školskou dochádzkou (Maxík, KuPREV, Metóda dobrého štartu, Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina).
  • Tréning pozornosti (KuPOZ).
  • BABY SIGNS (znakovanie).
  • Efektívne rozvíjanie spolupráce a komunikácie detí podľa ABA princípov (pod supervíziou).
  • Koncept Bazálnej stimulácie.
... s prvkami expresívnych terapií (arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, ...) a relaxačnými chvíľkami v snoezelen miestnosti.

Na špeciálnu pedagogiku sa môžete objednať aj ambulantne na telefónnom čísle: 0917 499 492.

Tešíme sa na Vás!

Váš Team Ceremina :)