Biofeedback

Predstavuje objektívny pohľad na činnosť nervového systému, ktorý je najviac ovplyvnený záťažou, stresom. Telo vtedy môže reagovať predráždenosťou, zrýchleným a plytkým dýchaním, problémom s trávením, napätím svalov, bolesťami hlavy, únavou, potením rúk, chladnými končatinami, ... či v psychickej oblasti sa objaví podráždenosť, zhoršenie koncentrácie, zvýšená chybovosť, sklon k úzkosti, depresii a zníženie produktivity. Zmerať psychofyziologickú odpoveď na stres? Áno! Monitorovanie fyziologických veličín (srdcové funkcie, dýchanie, svalová aktivita a teplota pokožky) je len prvým krokom. Získané informácie využívame na „sebaovplyvňovanie“ potrebným smerom. A v spojení so zmenami v myslení, emóciách a správaní podporujú žiadané fyziologické zmeny. V priebehu času môžu tieto zmeny pretrvávať aj bez ďalšieho používania týchto metód. Zlepšenie zdravia a výkonu? Vyskúšajte aj v spojení s hyperbarickou oxygenoterapiou.

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}