Koncept bazálnej stimulácie

Človek môže mať zlú medicínsku prognózu, ale vieme podporiť jeho dobrú sociálnu prognózu. Špeciálno-pedagogické intervencie určené deťom s viacnásobným postihnutím, predčasne narodeným, pre dospelých po chorobe, úraze (CMP, kóma, mozgovolebečné poranenia). Podpora vnímania v najzákladnejšej, bazálnej rovine - vnímanie seba je predpokladom k pohybu a komunikácii s okolím.

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}