Liečebná telesná výchova

Liečebná telesná výchova tvorí jadro rehabilitačného programu CEREMINY. V 2 a 3 týždňových rehabilitačných programoch sa cvičí na dennej báze o dĺžke 90 minút , u malých klientov do 2 rokov 45 minút denne . Cvičenie poskytujeme aj ambulantnou formou. Odvíja sa vždy od potreby samotného klienta . U detí od 3 mesiacov sledujeme, korigujeme alebo navodzujeme správnu pohybovú činnosť so zreteľom na kvalitu pohybu, vychádzajúc z vývojovej teórie podľa Vojtu. Klientov, ktorí už majú vybudované a zafixované vlastné pohybové vzorce, korigujeme do čo najviac fyziologickej varianty pohybu a v prípade telesnej pripravenosti učíme novým – vyšším stereotypom posturálnej aktivity. Centrum ponúka svoje služby liečebnej telesnej výchovy aj pri vertebrogénnych ochoreniach, bolestiach kĺbov a svalov, predovšetkým však poskytujeme neurorehabilitáciu zameranú na vývojovú zaostalosť, detskú mozgovú obrnu, stavy po mozgových príhodách, parkinsonizme, polytraumách a pod.

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}