Neurofeedback

Neuroplasticita je prirodzená schopnosť mozgu meniť sa tým, ako sa učí nové veci. Túto prirodzenú schopnosť mozgu zvyšuje neurofeedback ako bezpečný, neinvazívny postup bez použitia liekov. Prostredníctvom EEG dokážeme priradiť určité symptómy aktuálnym mozgovým vzorcom a potom ich pomocou neurofeedbacku môžeme cielene pretrénovať. Ide teda o tréning mozgových vĺn, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť výskytu mozgovej aktivity. Zmenu môžeme smerovať buď k normalizácii, alebo k optimálnemu výkonu. Používame certifikovaný prístroj určený pre klinické diagnózy. Neurofeedback úspešne pomáha pri: • problémy s koncentráciou, • hyperaktivita a poruchy pozornosti /ADD, ADHD/, • poruchy učenia, • nespavosť a poruchy spánku, • PAS. ... a v mnohých iných prípadoch podľa indikácie môže ísť o podpornú liečbu.

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}