Podpora rečového vývinu

Špeciálno-pedagogické intervencie zamerané na podporu reči a komunikácie u detí od 2 do 5 rokov, ktoré nerozprávajú, alebo ich verbálna komunikácia je výrazne obmedzená. Pracujeme s prirodzenou motiváciou detí a posúvame tak ich komunikáciu krôčik za krôčkom k prvým slovám prostredníctvom metód aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA).

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}