Rozvoj kognitívnych schopností

Súčasťou procedúr v zariadení je aj Tobii Gaze Viewer - jedinečný softvér na hodnotenie kognitívnych úrovní klienta pomocou Eye Tracking - snímania pohybu oka. Je nenahraditeľnou pomôckou pre našich pracovníkov pri práci s klientom. Program je nenahraditeľnou pomôckou pre terapeuta, učiteľa, rodiča, vzdelávacieho psychológa, špeciálneho pedagóga, či kohokoľvek iného, kto chce lepšie porozumieť schopnostiam svojho klienta.

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}