Rozvoj predškolských schopností

Špeciálno-pedagogické intervencie zamerané na vzdelávanie a komplexnú podporu detí od 5 do 6 rokov. Tréning čiastkových funkcií u detí v predškolskom a školskom veku (Mačka Mňau, Metodika Dr. Sindear). • Stimulácia detí s odloženou školskou dochádzkou (Maxík, KuPREV, Metóda dobrého štartu, Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina). • Tréning pozornosti (KuPOZ). • Efektívne rozvíjanie spolupráce podľa ABA princípov.

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}