Snoezelen

Pobyt v miestnosti SNOEZELEN je cielený tak, aby boli ovplyvnené a stimulované všetky zmysly pacienta. Na zrak pôsobíme pestrou škálou nerušivých farebných efektov, sluch trénujeme rôznymi špeciálnymi pomôckami vydávajúcimi zvukové efekty. Hmat a úchopy cvičíme pomocou rôznych hračiek a pomôcok, ktoré vyžadujú menej či viac pozornosti a aktivity pacienta, čím dokážeme terapiu prispôsobiť rôznym poruchám hmatu či uchopovania. Vďaka pomôckam s vôňami je pobyt v miestnosti SNOEZELEN pozitívne pôsobiaci aj na čuch. Pobyt v tejto miestnosti pôsobí aj na celkovú relaxáciu, čo sa môže pozitívne preukázať v znížení emočného napätia ako aj tonusu u detí s DMO. Pozitívne výsledky sa dosahujú aj u detí s poruchou autistického spektra, pacientov s poruchou pozornosti a komunikačných schopností. Miestnosť okrem všetkých prvkov potrebných na relaxáciu a rozvoj zmyslov obsahuje aj vibračnú vodnú posteľ a snovú hojdačku. Návšteva tejto miestnosti počas programu CEREMINA je spojená s relaxačným cvičením alebo psychológiou.

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}