Špeciálna pedagogika

Špeciálno-pedagogické intervencie v CEREMINE zamerané na výchovu, vzdelávanie a všeobecnú podporu detí aj dospelých s postihnutím. Hľadáme spôsob, ako by "to" predsa len mohlo ísť ... • Podpora rečového vývinu • Koncept bazálnej stimulácie • Rozvoj predškolských schopností • Rozvoj kognitívnych schopností • Orofaciálna stimulácia - už čoskoro... • Biofeedback, neurofeedback - už čoskoro Objednať sa môžete aj ambulantne, na tel. č.: 0917 499 492

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}