Vývojová poradňa

Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti vývojovej kineziológie. V našom centre sa zaoberáme diagnostikou a terapiou detí vo veku od 6 týždňov života. Na konzultáciu môžu byť objednaní predčasne narodení novorodenci, zdravé deti s podozrením na omeškanie v psychomotorickom vývoji, patologickí novorodenci, ako aj lekárom diagnostikované deti s podozrením na rozvoj DMO /detskej mozgovej obrny/. Terapia detí do 1. roka života: V období života do 1. roka dieťa dosahuje pohybové modely a svalové súhry, ktoré bude používať celý život. Na ich kvalite resp. nekvalite závisí aj to, či bude v neskoršom detstve alebo dospelosti jedinec trpieť plochými nohami, nefyziologickým držaním tela, vertebrogénnymi problémami a pod. U detí diagnostikovaných neurológom je veľmi dôležité začať s rehabilitáciou vo včasnom štádiu, kedy je šanca hroziaci postih odstrániť alebo aspoň minimalizovať. Ceremina ponúka svojim najmenším klientom liečebnú telesnú výchovu podľa vývojových štádií a reflexnú Vojtovu metódu /Vojtova terapia/. Nastaveniu cvičenia predchádza vstupná prehliadka a stanovenie rehabilitačného programu.

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}