Vývojová poradňa

Diagnostiku a terapiu najmenších v našom centre vykonáva PhDr. František Takáč, absolvent viacerých kurzov zaoberajúcich sa diagnostikou a terapiou detí do 1. roka života. Okrem iného aj absolvent kurzu Vojtovej reflexnej metódy v medzinárodnej školiacej inštitúcii. Vojta Geschellschaft v Olomouci. V rámci prehliadky vykonávame vyšetrenie spontánnej hybnosti, testovanie polohových reakcií a reflexov. Počas vyšetrenia je dôležitá aj anamnéza odobraná od rodiča. Na základe zisteného urobíme záver. Dieťatku môžeme navrhnúť vhodnú terapiu, prípadne ho indikujeme len ku kontrole alebo považujeme ďalšiu kontrolu za nepotrebnú. V prípade potreby nás môžu rodičia detí, ktoré sú v našej terapii kontaktovať NON-STOP 24 hodín denne. Diagnostika je vhodná pre všetky detí od novorodeneckého obdobia. Môže byť vykonaná na vlastný popud rodiča u plne zdravého dieťatka, prípadne u detí, ktoré majú rizikovú anamnézu, prekonaný ťažký pôrod, výskyt genetických diagnóz v rodine a pod. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Terapia detí do 1. roka života: V období života do 1. roka dieťa dosahuje pohybové modely a svalové súhry, ktoré bude používať celý život. Na ich kvalite resp. nekvalite závisí aj to, či bude v neskoršom detstve alebo dospelosti jedinec trpieť plochými nohami, nefyziologickým držaním tela, vertebrogénnymi problémami a pod. U detí diagnostikovaných neurológom je veľmi dôležité začať s rehabilitáciou vo včasnom štádiu, kedy je šanca hroziaci postih odstrániť alebo aspoň minimalizovať. Ceremina ponúka svojim najmenším klientom liečebnú telesnú výchovu podľa vývojových štádií a reflexnú Vojtovu metódu /Vojtova terapia/. Nastaveniu cvičenia predchádza vstupná prehliadka a stanovenie rehabilitačného programu. PRE VIAC INFORMÁCII, A DOSTUPNOSŤ TERMÍNOV SI OVERÍTE NA TEL. ČÍSLE 0917 499 492

Žiadne dostupné termíny
Dostupne termíny
Kontakt - potvrdenie termínu
{{ message }}