Ambulatné terapie
Rehabilitačné programy
Vývojová poradňa
Špeciálna pedagogika
Termoterapia
Termoterapia

Teplo spôsobuje prekrvenie a uvoľnenie svalstva, ako aj zvýšené vyplavovanie produktov metabolizmu v štruktúrach vznikajúcich po intenzívnom cvičení.

Fototerapia
Fototerapia

Laseroterapia, pri ktorej využívame lúč laserovej sondy, ktorý preniká do hĺbky tkaniva a ovplyvňuje spasticitu a svalové stuhnutia. Laseroterapia je neinvazívna metóda uvoľňujúca mäkké štruktúry a je vhodná pri diagnózach: DMO, diparéza, spasticita, ale aj pri svalových zraneniach a preťaženiach. Biolampa je prostriedok na zlepšenie efektívnosti rekonvalescencie a tíšenie bolesti, ako aj prostriedok na prevenciu proti ochoreniam. Pôsobí protizápalovo a svojou účinnosťou podporuje a urýchľuje obnovu a regeneráciu buniek i tkanív. Počas aplikácie na pokožku pôsobí na fyziologický vývoj na úrovni bunkových štuktúr a teda pôsobí na organizmus biostimulačne.

Elektroterapia
Elektroterapia

Kombinovaný prístroj Physio Go poskytuje viacnásobné využitie v liečbe nervovo – svalových ochorení.

Masáž
Masáž

Masírovaním ovplyvňujeme svalové stuhnutia a sčasti aj spasticitu na periférnej úrovni, hypotonické svaly sa masážou stimulujú.

Snoezelen
Snoezelen

Pobyt v miestnosti SNOEZELEN je cielený tak, aby boli ovplyvnené a stimulované všetky zmysly pacienta. Na zrak pôsobíme pestrou škálou nerušivých farebných efektov, sluch trénujeme rôznymi špeciálnymi pomôckami vydávajúcimi zvukové efekty.

Oxygenoterapia
Oxygenoterapia

Inhalovanie vyššej koncentrácie kyslíka ako v obyčajnom ovzduší spôsobuje lepšie okysličenie krvi, ktorá je médiom medzi vonkajším prostredím a tkanivami.

Soľná jaskyňa
Soľná jaskyňa

Vzduch v soľnej jaskyni je vďaka vlhkosti nasýtený čiastočkami soli, ktorá sa vdychovaním dostáva do dýchacej sústavy a pozitívne tak ovplyvňuje alergické diagnózy ako aj respiračnú problematiku a astmu.

Kinesiotaping
Kinesiotaping

Správnou aplikáciou kinesiotapu môžeme na periférii ovplyvniť lokálne napätie svalu, facilitovať sval či korigovať nesprávne držanie končatiny ako aj potlačiť bolesť. Elastická páska je vyrobená z hypoalergénneho materiálu, ktorý nedráždi kožu, preto je vhodná aj u najmenších pacientov.

Liečebná telesná výchova
Liečebná telesná výchova

Liečebná telesná výchova tvorí jadro rehabilitačného programu CEREMINY. V 2 a 3 týždňových rehabilitačných programoch sa cvičí na dennej báze o dĺžke 90 minút , u malých klientov do 2 rokov 45 minút denne.

Hyperbarická oxygenoterapia
Hyperbarická oxygenoterapia

Hyperbarická oxygenoterapia je druh terapie, kde pacient v hermeticky uzavretom priestore vdychuje kyslík pri zvýšenom atmosférickom tlaku. Kombinácia zvýšeného tlaku a podávania kyslíka zabezpečuje transport O2 efektívnejšie po celom tele. Hyperbarická oxygenoterapia je bezpečná terapia stimulujúca liečebný proces a rekonvalescenciu pri rôznych diagnózach. Na otázky ohľadom vhodnosti terapie pre vás osobne, vám radi zodpovieme aj mailom prípadne telefonicky.

Tobii PCEye - nahrádzame tradičnú klávesnicu a myš
Tobii PCEye - nahrádzame tradičnú klávesnicu a myš

Súčasťou procedúr v zariadení je aj Tobii Gaze Viewer - jedinečný softvér na hodnotenie kognitívnych úrovní klienta pomocou Eye Tracking - snímania pohybu oka. Je nenahraditeľnou pomôckou pre našich pracovníkov pri práci s klientom.

Špeciálna pedagogika
Špeciálna pedagogika

Špeciálno-pedagogické intervencie v CEREMINE zamerané na výchovu, vzdelávanie a všeobecnú podporu detí aj dospelých s postihnutím.

Podpora rečového vývinu
Podpora rečového vývinu

Špeciálno-pedagogické intervencie zamerané na podporu reči a komunikácie u detí od 2 do 5 rokov, ktoré nerozprávajú, alebo ich verbálna komunikácia je výrazne obmedzená.

Koncept bazálnej stimulácie
Koncept bazálnej stimulácie

Človek môže mať zlú medicínsku prognózu, ale vieme podporiť jeho dobrú sociálnu prognózu.

Rozvoj predškolských schopností
Rozvoj predškolských schopností

Špeciálno-pedagogické intervencie zamerané na vzdelávanie a komplexnú podporu detí od 5 do 6 rokov.

Podporná orofaciálna stimulácia
Podporná orofaciálna stimulácia

Aktivizáciou svalových skupín podporujeme správne fungovanie oblasti úst a tváre. Terapia je užitočná najmä u detí či dospelých, ktorí nedokážu vedome efektívne spolupracovať s terapeutom. Ide teda skôr o pasívnu formu stimulácie, ktorá sa zameriava na činnosť tvárových svalov, príjem potravy a rečový prejav.

Biofeedback
Biofeedback

... proces, ktorý umožňuje naučiť sa meniť svoju fyziologickú aktivitu za účelom zlepšenia zdravia a výkonu.

Neurofeedback
Neurofeedback

Neuroplasticita je prirodzená schopnosť mozgu meniť sa tým, ako sa učí nové veci. Túto prirodzenú schopnosť mozgu zvyšuje neurofeedback ako bezpečný, neinvazívny postup bez použitia liekov. Prostredníctvom EEG dokážeme priradiť určité symptómy aktuálnym mozgovým vzorcom a potom ich pomocou neurofeedbacku môžeme cielene pretrénovať.